OKTA VIA

OKTA VIA

PSYCHOTHERAPIE EN COACHING

Okta Via relatiebemiddeling coaching psychotherapie


OKTA staat voor 8.

VIA staat voor de weg of het levenspad dat elke mens gaat.


OKTA VIA is mijn vrije vertaling van het edele achtvoudige pad.

Volgens de Boeddhisten kan deze weg leiden naar verlichting.

Maar bovenal bevat het een aantal belangrijke aanwijzingen voor persoonlijke groei en een levensfilosofie

die ook hier in het westen mensen kan brengen naar een leven met meer geluk en vrijheid.

Het zijn universele waarden die mensen samenbrengen over de hele wereld.


Het achtvoudige pad bewandelen betekent:


1. Zoeken naar inzicht, begrip en kennis:


Als je je leven wil verbeteren, is het nodig om inzicht en wijsheid te verwerven en om jezelf beter te leren kennen.

Wat wil ik? Wie ben ik? Of beter nog: wie wil ik zijn? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn levenswaarden?

Leven volgens je levenswaarden geeft zin aan je leven.


2. De juiste intenties hebben:


Om te handelen op een geweldloze manier, vanuit liefdevolle vriendelijkheid en mededogen, niet alleen naar je omgeving maar ook naar jezelf. Het goede en het juiste willen doen en het schone nastreven.


3. De juiste woorden gebruiken:


Woorden hebben een groot effect, zowel op anderen als ook op je eigen ontwikkeling.

Spreek woorden die "waar" zijn.

Geen leugens, roddels of agressieve taal.

Je manier van communiceren bepaalt de reactie die je krijgt.

Het is daarbij belangrijk om te begrijpen dat niet alle mensen dezelfde betekenis geven aan dezelfde woorden.

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen standpunt en ervaringen (door zijn eigen bril) en dat kan soms lijden tot misverstanden en conflicten. 

Door op meta positie te communiceren (communiceren over de communicatie) kan je leren je boodschap meer specifiek te maken en krijg je inzicht in de belevingswereld van de ander.


4. Juist handelen:


Dit betekent uiteraard niet doden, niet stelen en geen gedrag stellen dat anderen, jezelf en de wereld nadeel kan berokkenen.

Maar juist handelen betekent ook dat je verder durft kijken dan je eigen overtuigingen, meningen en aannames.

Mensen zoeken zekerheden. Maar die zogenaamde zekerheden zetten je ook vast in je eigen werkelijkheid.

Leer het perspectief herkennen van waaruit je waarneemt en experimenteer met nieuwe perspectieven om jouw beeld van de werkelijkheid te verbreden.


5. Op een juiste manier in je levensonderhoud voorzien:


Zonder schade te berokkenen aan de wereld en zijn bewoners.


6. De juiste inspanning leveren:


Doe steeds je best om bovenstaande aanwijzingen zo goed mogelijk en volgens je eigen mogelijkheden te volgen.

Ga ervoor! Elke dag opnieuw in alles wat je doet en zegt.

Maar blijf steeds begripvol en mild voor jezelf!

Leren doe je vooral van je fouten.


7. Bewustzijn van je lichaam, gevoelens en gedachten in het hier en nu:


Het enige moment dat je hebt, is dit moment.

Gisteren is voorbij.

Morgen is nog een mysterie.

Opmerkzaamheid, aandacht schenken aan wat nu aanwezig is in plaats van vast te houden aan het verleden

of te fantaseren over de toekomst, vergroot je levenskwaliteit en vrijheid.


8. De juiste concentratie:


Om blijvende en diepgaande inzichten te ontwikkelen moet je geest zich scherp kunnen concentreren en

vrij kunnen zijn van afleiding. Dat is niet zo gemakkelijk. We hebben een monkey mind waarbij onze gedachten soms alle kanten uitspringen zonder dat we er ons bewust van zijn.

Dit kan je leren en oefenen via o.a. meditatietechnieken.


Okta Via mindfulness psychotherapie coaching relatietherapie