Relatietherapie

OKTA VIA

PSYCHOTHERAPIE EN COACHING

Relatietherapie

 

"Want liefde is het levensbloed, de kracht om te herenigen in het gescheidene.”

Paul Tillich 

      

              Liefde brengt het mooiste in een mens naar boven.

Een diepe verbinding met een andere persoon is een belangrijke voorwaarde voor menselijk geluk.

Het geeft ons de mogelijkheid om helemaal te worden wie we zijn: het mooiste van onszelf.


Maar in een liefdesrelatie zijn we ook kwetsbaar, afhankelijk,

en soms bang of boos of teleurgesteld.

We zijn allemaal unieke individuen met eigen verwachtingen, verlangens en behoeftes.

Als we het gevoel krijgen dat die in het gedrang geraken, komen soms minder fraaie kanten van onszelf naar boven.

De liefde verandert in een strijdtoneel met op de affiche: 

een drama van macht en onmacht.


Liefde is onze grootste vreugde en onze grootste pijn:

het prachtige en tedere van de roos mét de doornen."En ze leefden nog lang en gelukkig..." Maar hoe gaat jullie sprookje verder? 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat liefde effectief alles overwinnend is?

Hoe kunnen we leren om de roos te blijven zien als de doornen diep in onze ziel prikken?

Hoe kunnen we meer evenwicht en een diepere verbondenheid ervaren?Een liefdesrelatie kan door heel veel interne en externe factoren onder druk komen te staan of vast lopen.

Elke partner is een uniek individu met eigen verwachtingen, verlangens en behoeftes.

Opvoeding, meningen, levensvisie, en gedragspatronen spelen een grote rol en soms kunnen deze verschillen behoorlijk met elkaar in conflict komen.


Misschien zijn er bepaalde karaktereigenschappen van je partner die je eerst zo aantrokken maar die nu lastig zijn om mee om te gaan. Je zou je partner willen veranderen maar dat werkt niet.


Wat kan je aanvaarden? Wat niet?


Er kunnen conflicten ontstaan rond taakverdeling, opvoeding van de kinderen, beleving van intimiteit en seksualiteit,

de verwachtingen over de relatie.


Je relatie kan onder druk komen te staan door werkdruk, teveel stress, tegenslagen, ziekte, opvoeding van de kinderen, de dood of ziekte van een dierbare.


Elke relatie gaat ook door verschillende fases : de beginfase, de fase van kinderen, van nestverlating, de rijping, samen oud worden en misschien zorg behoeven.

Okta Via psychotherapie relatietherapie relatiebemiddeling mindfulness gesprekstherapie coaching communicatie

Elke fase brengt verandering en misschien crisissen mee

en de vraag of je samen nog verder wil gaan.


Erover praten is de beste manier om er iets aan te doen.

De zaken waar jullie tegenaan botsen van op een afstand bekijken, leren relativeren en een plaats geven.

En op die manier kan je zelf, je partner en je relatie groeien naar een nieuw niveau.


Dat lijkt simpel, maar dat is het vaak niet.

Hoe praat je met elkaar? Hoe los je conflicten op?

Heel wat afspraken tussen koppels worden zowel bewust

als onbewust gemaakt.

Hoe ga je op een dieper niveau met elkaar om?


Inzicht in al deze processen kan relatieverdiepend werken en heel wat leed besparen.


Okta Via psychotherapie relatietherapie relatiebemiddeling communicatie mindfulness